Nieuws

Spontane breuk door nikkelsulfide-insluiting

Bij een ruit toegepast in een glasdak boven een gemeenschappelijke ruimte van een woongebouw is een spontane glasbreuk opgetreden. Er wordt gevraagd om te onderzoeken wat de breukoorzaak is en of er nu sprake is van een onveilige situatie.

Optische beeldvertekening (deel 2)

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies. Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die oorzaken te kwantificeren?

Köhler Peutz geveltechniek wordt Peutz Geveltechniek

Köhler Peutz Geveltechniek bv gaat verder als Peutz Geveltechniek. De naamswijziging is een logische stap in de verdere integratie van het bureau binnen de Peutz Group waar het al sinds 2001 onderdeel van uitmaakt.

Belletjes in brandwerend glas

Bij een gebouw verschijnen er na een aantal jaren belletjes in het brandwerende glas.Het gaat om opschuimende brandwerende beglazing toegepast in isolatieglas. Tijdens de inspectie blijkt dat alle brandwerende ruiten over het gehele oppervlak belletjes vertonen. Wat is er mis? En moet er op brandwerend glas een stempel zitten?

Optische beeldvertekening (deel 1)

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies. Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die oorzaken te kwantificeren?

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek wordt nieuwe adviseur voor OnderhoudNL Glas

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek volgt Martin Krul op als technisch adviseur bij OnderhoudNL Glas. Krul gaat per 1 april 2016 met pensioen. Roman Abrahams zal namens Peutz Geveltechniek zijn deskundigheid gaan inzetten op het gebied van normeringen, opleidingen en technische ondersteuning bij de leden van OnderhoudNL Glas.

Thermografisch onderzoek

De winter komt er weer aan. Dit is dé aangewezen periode om te onderzoeken of de thermische schil van uw gebouw geen gebreken vertoont. Thermografie is een krachtige meetmethode voor het detecteren van koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil.

Steeds dikker glas in balustrades

Door wijzigingen in regelgeving en normen is de dikte van glas, toegepast in vloerafscheidingen, in de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. In een artikel voor het vakblad "Glas in Beeld" licht Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek de veranderingen en de gevolgen voor de glasdikte toe.

Definitieve wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2015

Het Bouwbesluit is met name voor particuliere bouwers en studentenwoningen per 1 juli 2015 flink veranderd.

Cees Isselmann overleden

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Cees Isselmann, na een lang ziekbed, in het bijzijn van zijn naasten op 62-jarige leeftijd op zaterdag 7 maart jl. is overleden.