Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek wordt nieuwe adviseur voor OnderhoudNL Glas

15-12-2015

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek volgt Martin Krul op als technisch adviseur bij OnderhoudNL Glas. Krul gaat per 1 april 2016 met pensioen. Roman Abrahams zal namens Peutz Geveltechniek zijn deskundigheid gaan inzetten op het gebied van normeringen, opleidingen en technische ondersteuning bij de leden van OnderhoudNL Glas.

De structurele inzet van Abrahams wordt gezien als een voorbeeld in de nieuwe weg die door de sectorvereniging is ingeslagen. Abrahams: ‘Ik zie het als een eer en uitdaging een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe, ambitieuze beleidsplan van OnderhoudNL Glas waarin glaskennis en het verbreden daarvan een grote rol speelt.’

Werkzaamheden van de glasadviseur

Abrahams zal OnderhoudNL adviseren op het gebied van glastechnische zaken en onder andere de plek van Martin Krul in de normcommissie Vlakglas en onderliggende werkgroepen (zoals NPR3577 “Beglazen”) overnemen. 'Er ligt een beleidsplan waarin op een aantal belangrijke punten invulling zal worden gegeven. Denk hierbij aan het schrijven van technische documentatie, beantwoorden van vragen van leden over glas en het beoordelen van de huidige glasopleidingen en opzetten van nieuwe opleidingen', aldus Roman Abrahams.

Samenstelling van de groep

OnderhoudNL Glas geeft aan dat de sectorvereniging na het vertrek van voorzitter Willy Swinkels onder leiding van zijn opvolger Francesco van Ooyen (Glashandel van Ooyen te Landgraaf) hard aan de slag is gegaan ‘om een nieuwe enthousiaste groep bij elkaar te brengen’. De groep bestaat naast Van Ooyen uit Sylvia Pauw van Glasbedrijf de Jonge & Zn te Zwolle en Rob Buijs van Buijs Glas te Utrecht. Met een vierde ondernemer zijn de gesprekken bijna rond. De groep wordt versterkt door Abrahams ‘die zijn sporen in de glaswereld ruim heeft verdiend’ bij onder meer Pilkington, Kenniscentrum Glas en nu als adviseur bij Peutz Geveltechniek.

Nieuw actieplan OnderhoudNL Glas

Het nieuwe bestuur heeft een uitgebreid en volledig op de praktijk gericht actieplan opgesteld. Dit actieplan spitst zich toe op de volgende onderwerpen: verbetering imago, opleiding en scholing, technische normen, aansluiting bij OnderhoudNL Garantie, voorlichting ketenpartners, flexibilisering van de CAO, versterken ICT-graad en een nieuwe sectie Glas-in-lood als onderdeel van OnderhoudNL Glas. ‘Het nieuwe bestuur heeft er alle vertrouwen in dat zij met dit actieplan, de inzet van Roman Abrahams en Martin Krul en de lobby-activiteiten van de brancheorganisatie een uitstekend ondersteuningspakket aan alle glaszetbedrijven kan aanbieden’, aldus OnderhoudNL.