Köhler Peutz geveltechniek wordt Peutz Geveltechniek

16-02-2016

Köhler Peutz Geveltechniek bv gaat verder als Peutz Geveltechniek. De naamswijziging is een logische stap in de verdere integratie van het bureau binnen de Peutz Group waar het al sinds 2001 onderdeel van uitmaakt.

De hedendaagse advisering en beoordeling van gevels kan niet meer zonder gerichte afstemming van alle aspecten waaronder bouwfysica, geluidwering en brandtechnologie, de disciplines van Peutz. Met de verdere integratie binnen de Peutz Group beschikt Peutz Geveltechniek over alle expertises in eigen huis. Met de laboratoriumfaciliteiten in Mook, met gevelbeproevingskasten, windtunnel, klimaatkamers, akoestische laboratoria en een laboratorium voor brandveiligheid, biedt Peutz Geveltechniek een oplossing voor alle hedendaagse geveltechnische vraagstukken.

Team versterkt
Het afgelopen jaar is het team van adviseurs bij Peutz Geveltechniek versterkt met de komst van de heren Roman Abrahams en Paul Steskens. Roman is bekende in de glas- en gevelbranche en heeft de afgelopen jaren als technisch adviseur gewerkt voor een grote glasproducent en was daarvoor de adviseur van het Kenniscentrum van de Glasbranche zelf. Tevens heeft Roman zitting in de Nederlandse Normcommissie vlakglas.

Paul Steskens heeft zijn sporen verdiend in nationale en internationale projecten met betrekking tot de nieuwbouw van renovatie tot energiezuinige gebouwen en heeft specifieke expertise ten aanzien van gecombineerd warmte-, lucht- en vochttransport in gebouwen en de gebouwschil, het binnenklimaat, innovatieve materialen en constructies.

Peutz
Peutz heeft in Nederland ruim 140 medewerkers verdeeld over vestigingen in Zoetermeer, Groningen en Mook. Peutz Geveltechniek is gevestigd in Zoetermeer. Het bureau blijft als zelfstandige eenheid binnen de Peutz Group actief en werkt nauw samen met de overige disciplines binnen de groep.

Sinds 1 januari 2001 maakte Köhler Geveltechniek deel uit van de Peutz Group en is de naam van Geveltechnisch Bureau Köhler gewijzigd in Köhler Peutz Geveltechniek bv. Nu is Köhler Peutz Geveltechniek opgegaan in Peutz b.v. met als handelsnaam Peutz Geveltechniek.