Nieuwbouw hoofdkantoor Össur Europe

De nieuwbouw van het hoofdkantoor van Össur Europe aan De Schakel te Eindhoven heeft het BREEAM-NL oplevercertificaat “EXCELLENT” (4 sterren) behaald. Het project dat in opdracht van Össur ontwikkeld is door GEVA Vastgoed wist een eindscore van 70,7% te behalen. Uniek aan dit project is dat bij toekenning van het oplevercertificaat een volledige seizoensgebonden prestatieborging van de installaties heeft plaatsgevonden.

Door gedurende alle seizoenen van het jaar de prestaties van de installaties te beoordelen (commissioning) is voor Össur een nieuw hoofdkantoor gerealiseerd met optimaal ingeregelde installaties.

Össur Europe

Össur Europe houdt zich bezig met het verbeteren van de mobiliteit van mensen middels het ontwerpen, produceren en wereldwijd distribueren van high-tech orthopedische hulpmiddelen. Össur levert geavanceerde en innovatieve technologieën op het gebied van prothesen, orthesen en compressie therapie. Het nieuwe hoofdkantoor op het bedrijventerrein GDC-Noord te Eindhoven bevat een warehouse met kantoren (ca. 1.147 m2m2 bvo kantoorfunctie, ca. 1.175 m2 m2 bvo bijeenkomstfunctie en ca. 5.337 m2 m2 bvo industriefunctie). Het gebouw is gecertificeerd met de nieuwste BREEAM-beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0 zoals ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.

Duurzaamheidsmaatregelen

Duurzaamheid is vanaf het begin van het project door alle betrokken partijen opgepakt. Onder begeleiding van Peutz als BREEAM Expert heeft het ontwerpteam tal van duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Zo is op het dak 2336 m2m2 aan zonnepanelen geplaatst (ca. 400.000 Wp) en wordt primair gebruik gemaakt van energiezuinige (LED-)verlichting. Gekozen is voor o.a. een energiezuinige lift, elektrische laadpunten en duurzaam materiaalgebruik. Organisch afval uit het bedrijfsrestaurant van Össur wordt verwerkt tot compost waardoor dit afval nuttig wordt hergebruikt. Door toepassing van o.a. waterbesparende sanitaire voorzieningen en een gezoneerde lichtregeling (per maximaal 40 m2 die wordt geschakeld op basis van aanwezigheid en gedimd op basis van aanwezig daglicht aan de raamzijde) wordt, samen met de andere duurzaamheidsmaatregelen, een significante besparing op het energie- en waterverbruik bereikt.

Op het buitenterrein is alleen beplanting toegepast die gedurende alle seizoenen van het jaar volledig afhankelijk is van plaatselijke neerslag, waarmee (drink)waterverbruik voor beplanting wordt voorkomen. Tevens zijn ecologische voorzieningen zoals vleermuiskasten en gierzwaluwkasten toegepast om de harmonie met de natuur in stand te houden. Daarnaast is er een first-flush geïnstalleerd om bij een regenbui het grootste deel van de vervuiling in het eerste deel van het afgevoerde water via het gemeentelijke rioolsysteem af te voeren. Hiermee wordt vervuiling van de watergangen tegengegaan.

De bouwplaats voldeed aan diverse duurzaamheidseisen, waardoor ook tijdens de bouw aandacht was voor het beperken en scheiden van afval, het reduceren van energie en water, veiligheid en het voorkomen van overlast voor de buurt. Alles bij elkaar een duurzame nieuwbouw voor Össur.

BREEAM Expert

Peutz is als BREEAM Expert betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project. De BREEAM-certificering wordt door Peutz gecoördineerd en in dit kader zijn verschillende ondersteunende werkzaamheden en onderzoeken verricht, zoals een materialenberekening en een akoestisch onderzoek. GEVA Vastgoed behaalde eerder in december 2016 voor Össur het ontwerpcertificaat Excellent.

Peutz Geveltechniek

Peutz Geveltechniek was verantwoordelijk voor het thermografisch onderzoek, waar door middel van een infraroodinspectie gecontroleerd wordt of in de gebouwschil geen thermische lekken, luchtlekken en excessieve koudebruggen aanwezig zijn.

Bron foto: Dreessen Willemse architecten

Opdrachtgever
Bouwonderneming Goevaers & Znn. B.V. te Best
Stad
Eindhoven
Land
Nederland