Het is weer tijd voor gebouwthermografie

20-12-2016

Het is winter en dat is het uitgelezen jaargetijde gebouwen aan infraroodinspecties te onderwerpen. Bij een infraroodinspectie (thermografisch onderzoek) wordt met behulp van een infraroodcamera gecontroleerd of in de gebouwschil geen thermische lekken, luchtlekken en excessieve koudebruggen aanwezig zijn.

Het vakkundig beoordelen van de infraroodbeelden vereist specialistische kennis op het gebied van thermografie, bouwfysica en materiaalkunde. Maurice Toet adviseur van Peutz Geveltechniek en deskundige op het gebied van gebouwthermografie licht in een artikel over gebouwthermografie de noodzaak van infraroodinspecties toe.

Lees hier het volledige artikel