Glasbreuk onder garantie

10-06-2016

Twee jaar na oplevering van een kantoorpand ontstaat er een glasbreuk in een isolatieglasruit. De gebouweigenaar doet een beroep op de garantievoorwaarden en eist dat de ruit hersteld wordt. De gevelleverancier wijst de claim op voorhand af op basis van de standaard garantiebepalingen waarin breuk wordt uitgesloten. Er wordt een onderzoek naar de breukoorzaak ingesteld.

In de laatste uitgave (april 2016) van het vakblad "Glas in Beeld" wordt door Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek, een praktijksituatie omschreven waar een spontane glasbreuk optreedt in het isolatieglas. In het artikel wordt het onderzoek naar de oorzaak van de glasbreuk beschreven. Tevens wordt ingegaan op de aansprakelijkheid bij glasbreuk en de standaard garantiebepalingen.

In de vaste rubriek "Goed Fout" van "Glas in Beeld" deelt Roman Abrahams zijn ervaringen van bijzondere of veel voorkomende glasproblemen uit de praktijk.

artikel Glas in Beeld: "Glasbreuk onder garantie"