Verlijmen van gevelbeplating in de bouw

08-02-2018

Verlijmen van constructies waaraan hoge betrouwbaarheidseisen worden gesteld is niet nieuw in Nederland. Reeds in de 50-er jaren van de vorige eeuw paste Fokker het Redux Bondingsysteem toe bij de productie van de Fokker F- 27. Waarom heeft constructief verlijmen in de bouw dan nooit een zelfde hoge vlucht genomen in Nederland?

In een actueel artikel licht Rob de Jong van Peutz Geveltechniek de ontwikkeling van het verlijmen van gevelbeplating in de bouw toe. Op basis van ervaringen uit de praktijk worden de risico's en eventuele gevolgen beschreven die door een onjuiste uitvoering of detaillering van het verlijmen van gevelbeplating kunnen ontstaan.

artikel Peutz Geveltechniek "Verlijmen van gevelbeplating in de bouw"