Optische beeldvertekening (deel 2)

01-04-2016

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies. Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die oorzaken te kwantificeren? In twee artikelen voor het vakblad "Glas in Beeld" geeft Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek antwoord op de meest gangbare vragen over dit onderwerp.

In dit tweede artikel, dat gepubliceerd is in de laatste uitgave (februari 2016) van Glas in Beeld, wordt de optische beeldvertekening van het hol en bol staan van isolatieglas door isochore druk uitgelegd. Ook wordt het effect van de kijkgeometrie toegelicht en hoe men met een kwalitatieve beoordeling van optische beeldvertekening om gaat.

artikel Glas in Beeld:"Optische beeldvertekening (deel 2)"