Optische beeldvertekening (deel 1)

20-01-2016

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies. Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die oorzaken te kwantificeren? In twee artikelen voor het vakblad "Glas in Beeld" geeft Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek antwoord op de meest gangbare vragen over dit onderwerp.

In het eerste artikel, dat gepubliceerd is in laatste uitgave (december 2015) van Glas in Beeld, wordt ingegaan op het ontstaan van optische beeldvertekeningen en hoe ze gekwantificeerd dienen te worden. Tevens worden een aantal veel voorkomende beeldvertekeningen toegelicht.

Het tweede artikel met het vervolg zal in de februari uitgave van Glas in beeld verschijnen.

artikel Glas in Beeld: "Optische beeldvertekening (deel 1)"